Công trình tiêu biểu

 • Công trình văn phòng Ống Thép Hòa Phát

  Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát được các công trình lớn trên cả nước tín nhiệm sử dụng. Bởi thương hiệu uy tín, sản phẩm đa dạng, chất lượng ổn định và dịch vụ bảo hành tốt nhất vì lợi ích của khách hàng. Công trình văn phòng Ống Thép Hòa Phát, Nội Thất Hòa Phát thiết kế, thi công, cung cấp, lắp đặt phòng làm việc lãnh đạo như bàn giám đốc, ghế giám đốc, sofa văn phòng... Trọn Gói
  Xem tiếp
 • Công trình Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh

  Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát được các công trình lớn trên cả nước tín nhiệm sử dụng. Bởi thương hiệu uy tín, sản phẩm đa dạng, chất lượng ổn định và dịch vụ bảo hành tốt nhất vì lợi ích của khách hàng. Công trình Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh, Nội Thất Hòa Phát thiết kế, thi công, cung cấp, lắp đặt phòng làm việc nhân viên như bàn làm việc, vách ngăn văn phòng, ghế văn phòng... Trọn Gói
  Xem tiếp
 • Công trình Bộ Tài Chính

  Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát được các công trình lớn trên cả nước tín nhiệm sử dụng. Bởi thương hiệu uy tín, sản phẩm đa dạng, chất lượng ổn định và dịch vụ bảo hành tốt nhất vì lợi ích của khách hàng. Công trình Bộ Tài Chính, Nội Thất Hòa Phát thiết kế, thi công, cung cấp, lắp đặt nội thất phòng họp như bàn họp hòa phát, ghế họp hòa phát... Trọn Gói
  Xem tiếp
 • Công trình Bộ Nội Vụ

  Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát được các công trình lớn trên cả nước tín nhiệm sử dụng. Bởi thương hiệu uy tín, sản phẩm đa dạng, chất lượng ổn định và dịch vụ bảo hành tốt nhất vì lợi ích của khách hàng. Công trình Bộ Nội Vụ, Nội Thất Hòa Phát thiết kế, thi công, cung cấp, lắp đặt nội thất phòng khách, nội thất hội trường, ghế hội trường... Trọn Gói
  Xem tiếp
 • Công trình Sân Vận Động HAGL

  Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát được các công trình lớn trên cả nước tín nhiệm sử dụng. Bởi thương hiệu uy tín, sản phẩm đa dạng, chất lượng ổn định và dịch vụ bảo hành tốt nhất vì lợi ích của khách hàng. Công trình Sân Vận Động HAGL, Nội Thất Hòa Phát thiết kế, thi công, cung cấp, lắp đặt Ghế sân vận động Trọn Gói.
  Xem tiếp
 • Công trình Đại Học Hải Phòng

  Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát được các công trình lớn trên cả nước tín nhiệm sử dụng. Bởi thương hiệu uy tín, sản phẩm đa dạng, chất lượng ổn định và dịch vụ bảo hành tốt nhất vì lợi ích của khách hàng. Công trình Đại Học Hải Phòng, Nội Thất Hòa Phát thiết kế, thi công, cung cấp, lắp đặt bàn ghế học sinh cho giảng đường nhà trường
  Xem tiếp
 • Công trình Đại Học Luật Hà Nội

  Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát được các công trình lớn trên cả nước tín nhiệm sử dụng. Bởi thương hiệu uy tín, sản phẩm đa dạng, chất lượng ổn định và dịch vụ bảo hành tốt nhất vì lợi ích của khách hàng. Công trình Đại Học Luật Hà Nội, Nội Thất Hòa Phát thiết kế, thi công, cung cấp, lắp đặt nội thất hội trương, nội thất trường học như ghế hội trường, bàn ghế học sinh... Trọn Gói
  Xem tiếp
 • Công trình Đại Học Đà Nẵng

  Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát được các công trình lớn trên cả nước tín nhiệm sử dụng. Bởi thương hiệu uy tín, sản phẩm đa dạng, chất lượng ổn định và dịch vụ bảo hành tốt nhất vì lợi ích của khách hàng. Công trình Đại Học Đà Nẵng, Nội Thất Hòa Phát thiết kế, thi công, cung cấp, lắp đặt nội thất thư viên như bàn thư viện, ghế văn phòng, giá sách thư viện.. Trọn Gói
  Xem tiếp
 • Công trình Đại Học An Giang

  Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát được các công trình lớn trên cả nước tín nhiệm sử dụng. Bởi thương hiệu uy tín, sản phẩm đa dạng, chất lượng ổn định và dịch vụ bảo hành tốt nhất vì lợi ích của khách hàng. Công trình Đại Học An Giang, Nội Thất Hòa Phát thiết kế, thi công, cung cấp, lắp đặt bàn hội trường, ghế hội trường... Trọn Gói
  Xem tiếp
 • Công trình chi cục thuế tỉnh Quảng Bình

  Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát được các công trình lớn trên cả nước tín nhiệm sử dụng. Bởi thương hiệu uy tín, sản phẩm đa dạng, chất lượng ổn định và dịch vụ bảo hành tốt nhất vì lợi ích của khách hàng. Công trình chi cục thuế tỉnh Quảng Bình, Nội Thất Hòa Phát thiết kế, thi công, cung cấp, lắp đặt bàn hội trường, ghế hội trường, bàn ghế phòng họp, quầy lễ tân.. Trọn Gói
  Xem tiếp
Trang 1    10/16 bài viết

Đối tác - Khách hàng

0974995886
Scroll